Depolama Tankları

Depolama Tankları

Depolama Tankları


Depolama tankları, standartlara göre depolanacak maddeler için sızdırmaz saklama araçlarıdır.
Depolama tanklarına yönelik gereklilikler, depolanacak malzemelerin madde özelliklerine göre farklıdır. Ayrıca depolama tankları, depolama sistemlerinin öncesindeki ve sonrasındaki proseslerin de dikkate alınması ile tasarlanmalıdır.
Kullanım alanları:
Gıda, hayvansal yem, gübre, kimya, ilaç, inşaat malzemeleri endüstrisi, vb.